Affordable Access

Vpliv gospodarskih kriz na demokracijo v ZDA

Authors
  • Kolman, Eva
Publication Date
Sep 18, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi se bom posvetila analizi odnosa med demokracijo in politiko v času gospodarskih kriz. Pozornost naloge ne bo namenjena zgolj krizi gospodarstva in politike v letu 2008, pač pa bo analiza diplomskega dela zajemala širši okvir, ki vključuje tudi krizo v 30. letih prejšnjega stoletja. Gospodarska kriza se pogosto razume le kot pomanjkanje denarnih sredstev v gospodarstvu in jo povezujemo predvsem s slabimi odločitvami političnih predstavnikov in slabimi življenjskimi pogoji. V nalogi se bom zato osredotočila na vsa ostala področja, na katera vpliva gospodarska kriza, in sicer tako na družbena kot tudi politična. Za razumevanje gospodarskih kriz in njihovega vpliva na politične in družbene spremembe je pomembno odkrivanje samih vzrokov, zakaj do gospodarskih kriz sploh pride in kako bi lahko povezali vzroke in posledice za dve različni krizi v različnih obdobjih.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times