Affordable Access

Vpliv ekoloških oznak na prehrambnih izdelkih na nakupno namero potrošnikov

Authors
  • Jelenec, Anja
Publication Date
Jul 08, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Potrošnike vse bolj zanimajo sestavine izdelkov, energijska vrednost in njihov vpliv na telo. Danes je na voljo ogromno informacij o tem, kako pomembno je, kakšne izdelke uživamo in kakšne sestavine vnašamo v svoje telo, zato vse več potrošnikov posega po ekoloških izdelkih, ki vsebujejo preverjene in naravne sestavine, ne vsebujejo škodljivih snovi in so bolj zdravi za naše telo. Ekološke oznake lahko služijo kot koristno orodje pri prepoznavanju ekoloških izdelkov. Diplomsko delo se osredotoča na ključne determinante, ki vplivajo na nakupno namero potrošnikov in spodbujajo nakupe ekoloških izdelkov. Preučevala sem, koliko potrošniki poznajo in opazijo ekološke oznake v nakupnem procesu, ali jim zaupajo ter kakšna stališča imajo do nakupovanja izdelkov z ekološkimi oznakami. Zanimalo me je, ali potrošniki menijo, da so izdelki z ekološkimi oznakami bolj kakovostni, in ali so za njih pripravljeni plačati več. Empirični del naloge temelji na kvantitativni raziskavi z uporabo metode anketnega vprašalnika. Z raziskavo so bili ugotovljeni trije ključni dejavniki, ki pomembno vplivajo na nakupno namero potrošnikov, in sicer opaženost ekoloških oznak, stališča do nakupovanja izdelkov z ekološkimi oznakami in pripravljenost plačati več za izdelke z ekološkimi oznakami. Tudi determinanta zaupanja v ekološke oznake se je izkazala za pomemben dejavnik, ki ima vpliv na nakupno namero potrošnikov. Na podlagi rezultatov lahko potrdimo vpliv preučevanih dejavnikov na nakupno namero potrošnikov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times