Affordable Access

Vpliv distraktorjev v nalogah izbirnega tipa na uspešnost reševanja na fizikalnem tekmovanju Čmrlj

Authors
  • Posinek, Brina
Publication Date
Nov 17, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Tekmovanje Čmrlj je fizikalno tekmovanje, ki poteka za dijake, ki se fizike v srednji šoli učijo prvo leto. Obsega osnovnošolsko znanje fizike. V magistrskem delu analiziramo naloge, ki so se pojavile na tekmovanju Čmrlj v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021. Analiziramo uspešnost reševanja posameznih nalog in dijake, ki so tekmovali v posameznih šolskih letih, razdelimo v barvne skupine, kot to naredijo pri analiziranju rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. S pomočjo te razdelitve v barvne skupine razvrstimo tudi naloge, ki so se v posameznih šolskih letih pojavile na tekmovanju. Glavni cilj magistrske naloge je poiskati, katere so tiste značilnosti nalog, ki odločilno vplivajo na uspešnost reševanja. Ker tekmovanje Čmrlj sestavljajo naloge izbirnega tipa, na primerih raziščemo, kakšen vpliv imajo posamezni ponujeni odgovori na uspešnost reševanja nalog. Poleg analize uspešnosti reševanja na tekmovanju Čmrlj se v nalogi dotaknemo tudi primerljivosti globalnih značilnosti izkazanega znanja na tekmovanju Čmrlj in na Nacionalnem preverjanju znanja iz fizike.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times