Affordable Access

Vpliv delovnega okolja medicinskih sester na kakovostno in varno oskrbo pacientov: pilotna raziskava

Authors
  • Brešan, Martina
Publication Date
Oct 25, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo je postavljeno na osnovi mednarodnega projekta Nurse forecasting in Europe (RN4CAST). S pilotno raziskavo v UKC Ljubljana smo ugotavljali, ali je zaznavanje delovnega okolja medicinskih sester povezano s kulturo varnosti v bolnišnici in s kakovostjo oskrbe pacientov ter ali se zaznavanje delovnega okolja razlikuje glede na stopnjo izobrazbe medicinskih sester. Zanimala nas je tudi primerljivosti naših rezultatov z omenjeno evropsko raziskavo. Pri kvantitativni raziskovalni metodi dela smo za zbiranje podatkov uporabili anketni vprašalnik za medicinske sestre iz evropske raziskave Nurse forecasting in Europe, za katerega smo predhodno pridobili soglasje ter ga prevedli z metodo vzvratnega prevoda. Raziskava je potekala na šestih naključno izbranih kliničnih oddelkih UKC Ljubljana, v raziskavo je bilo vključenih 270 medicinskih sester. Ugotovitve pilotne raziskave so primerljive z izsledki evropske raziskave ter potrjujejo povezanost med zaznavanjem delovnega okolja medicinskih sester ter varnostjo pacientov in kakovostjo zdravstvene nege, kot tudi dejstvo, da izobrazba zaposlenih v zdravstveni negi vpliva na dojemanje delovnega okolja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times