Affordable Access

Vpis stavbe v nepremičninske evidence za namene vpisa etažne lastnine – primerjalna analiza med Slovenijo in Hrvaško

Authors
  • Štimac, Josip
Publication Date
Jul 08, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V Sloveniji je bila pred dvajsetimi leti za namene registracije etažne lastnine vzpostavljena nova katastrska evidenca, to je kataster stavb, kar je dokaj velika posebnost v širšem evropskem prostoru. Kljub temu imajo tudi države, ki v katastru ne shranjujejo podatkov o delih stavb, praviloma razvit transparenten način za registracijo stavb in delov stavb, na katere se nanašajo lastninska ali druge stvarne pravice. Namen diplomske naloge je podrobneje predstaviti sistem nepremičninske administracije in zakonodajo, povezano z vpisom stavb in etažne lastnine v katastrske in zemljiškoknjižne evidence v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. Osredotočili smo se na pristope geometričnega modeliranja stavb in delov stavb, shranjevanja teh podatkov in podporo teh modelov za vpis lastninske pravice na delih stavb. Na primerih izbranih geodetskih elaboratov za vpis stavbe oziroma etažne lastnine smo primerjali pristope v Sloveniji in na Hrvaškem. Na podlagi rezultatov primerjalne analize v zaključnem delu izpostavljamo prednosti in slabosti sistemov registracije stavb v Sloveniji in na Hrvaškem.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times