Affordable Access

Volymen går upp till elva : En socialsemiotisk studie av mockumentärfilmens mediepedagogiska möjligheter / The amp goes up to eleven: : A social semiotic study of the mediapedagogic meaningfulness in mockumentaryfilms

Authors
  • Sigurd, Andrea
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En självreflexiv humor, som den satiriska genren mockumentärfilm bygger på, skulle kunna erbjuda möjligheter för människor att “klä av sig sina pretentioner”. Som kejsaren utan kläder så kanske människan blir våldsamt påmind om sin egen världs- och självbild i jämförelse med andra människors föreställningar om världen. Denna studie syftar till att reflektera kring hur filmtittaren blir till genom tittandet på mockumentärfilmer, men även aktiviteten att titta på filmer och rörlig bild överlag. Uppsatsen faller inom en bild- och mediepedagogisk forskning där jag i min roll som bild-och medielärarstudent använder mig av analysmetoder för att teoretiskt utforska mockumentärfilmen och dess meningsfullhet för bildelever. Mina frågeställningar kring sanningsanspråk och mediepedagogik relateras till bildämnets centrala syften kring bildkommunikation, bildskapande och kunskaper om omvärlden. Denna uppsats kan ses som ett bidrag för framtida bild- och medielärare som finner spänning och lust i att utforska omvärldens politiska, existentiella och populärkulturella sammanhang med sina bildelever. Jag har själv implementerat detta i min bildundervisning med mina bildelever för att jag ser stora resurser i hur bild- och mediaämnet möjliggör att vi kan analysera våra kunskaper om vår samtid genom filmtittande, analytiska reflektioner och historiska nedslag i filmverk samt egna filmskapande moment. Frågeställningarna i min uppsats har gestaltats i ett grupprojekt med två andra medielärarstudenter från Konstfacks bildlärarutbildning. Grupprojektets gestaltning tog formen av en slags interaktiv installation på Konstfacks vårutställning. Gestaltningens parallella arbetsprocess i samband med mitt uppsatsskrivande blev ett sätt för mig att kollaborativt utveckla filmpedagogiska redskap. Sammanfattningsvis så vill min studie visa på de spännande och problematiska möten som kan uppstå mellan rörlig bild, människor och omvärlden där alla tre är i konstant tillblivelse, förändring, rörelse. Mitt arbete ser relationen mellan detta till min nyfikenhet att tillsammans med framtida bildelever utforska och reflektera kring deras egna maktpositioner som elever i en skolinstitution och medborgare i ett samhälle med demokratiska ideal.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times