Affordable Access

Voltage fade mitigation in the cationic dominant lithium-rich NCM cathode

Authors
 • Chandan, Prem;
 • Chang, Chung-Chieh;
 • Yeh, Kuo-Wei;
 • Chiu, Chui-Chang;
 • Wu, Dong-Ze;
 • Huang, Tzu-Wen;
 • Wu, Phillip M;
 • Chi, Po-Wei;
 • Hsu, Wei-Fan; 132852;
 • Su, Kai-Han;
 • Lee, Yu-Wen;
 • Chang, Hua-Shu;
 • Wang, Ming-Jye;
 • Wu, Heng-Liang;
 • Tang, Horng-Yi;
 • Wu, Maw-Kuen;
Publication Date
Oct 24, 2019
Source
Lirias
Keywords
License
Green
External links

Abstract

status: published

Report this publication

Statistics

Seen <100 times