Affordable Access

Voedselbeleid in transitie : Inzicht in belemmeringen voor kringlooplandbouw

Authors
  • Selnes, Trond
  • Tacken, Gemma
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het doel van dit rapport is dit inzicht te bieden in relatie tot de ambitie van de minister om kringlooplandbouw in Nederland verder te stimuleren. Dit inzicht moet vooral duidelijk maken hoe de overheid en andere stakeholders kunnen samenwerken om deze lock-ins te doorbreken, om te buigen of te omzeilen. Er staan vier vragen centraal: Welk beeld komt naar voren uit rapportages en interviews met stakeholders over het huidige Nederlandse voedselsysteem? Welke lock-ins bestaan er voor de transitie naar een duurzaam en circulair voedselsysteem? Met welke nieuwe rollen zouden de verschillende stakeholders de transitie van het huidige voedselsysteem naar het gewenste voedselsysteem kunnen ondersteunen? Met welke (mix van) beleidsinterventies (instrumenten) kun je de transitie naar het beoogde voedselsysteem ondersteunen?

Report this publication

Statistics

Seen <100 times