Affordable Access

VODNÍ DÍLO FLÁJE / WATER DAM FLÁJE

Authors
  • pevný, tomáš
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce je ideový návrh konverze přehradního tělesa vodního díla Fláje, jediné pilířové vodní hráze v České republice. Cílem práce je ukázat možné řešení využití vnitřních dutin hráze, jež jsou charakteristickým znakem této kulturní technické památky. Materiál stavby a vnitřní prostory určují vzhled celého díla. / The topic of my diploma thesis is the idea of the conversion of the dam body of water works Fláje, the only one buttress water dam in the Czech Republic with hollow spaces inside. The aim of the work is to show a possible solution or use of internal cavities of the dam which are a characteristic feature of this cultural and technical monument. The material of the building and the interior determine the appearance of the whole work.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times