Affordable Access

Vloga prostovoljnega dela v programih za vzpostavljanje abstinence od prepovedanih drog

Authors
  • Kuhar, Urška
Publication Date
Sep 28, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava povezavo med vlogo prostovoljnega dela in pomočjo ljudem, ki so zasvojeni od prepovedanih drog. Teoretični del diplomskega dela vključuje definiciji zasvojenosti in prostovoljstva, sledita obravnava poteka dela v programih za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in preučevanje vloge prostovoljcev in prostovoljnega dela v teh programih. V empiričnem delu diplomskega dela je glede na teoretična izhodišča opravljena kvalitativna raziskava. Zanjo je bil uporabljen delno strukturiran intervju, pri katerem so bila, upoštevajoč smernice za intervju, zastavljena tudi podvprašanja. Vzorec raziskave vključuje šest prostovoljcev, ki so prostovoljno delo opravljali ali ga še opravljajo v različnih programih za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Cilj raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti, zakaj se ljudje odločijo za opravljanje prostovoljnega dela v programih za vzpostavljanje abstinence in kateri so tisti motivi, ki prostovoljce motivirajo za prostovoljno delo, kako opisujejo svojo vlogo prostovoljca in kako opredeljujejo vlogo prostovoljnega dela v programih za vzpostavljanje abstinence od prepovedanih drog.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times