Affordable Access

Vliv termoplastů na pevnost betonu / Influence of thermoplastics on strenght of concrete

Authors
  • havlíková, jana
Publication Date
Feb 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. Tyto drti se přidávaly do směsí v různých objemových poměrech a pro zkoušky byly použity cementy různých pevnostních tříd. Část zatuhlých vzorků byla následně zahřáta a byla sledována možnost zvýšení pevnosti roztavením plastů, které se stávají součástí pojiva kompozitu. Na hotových vzorcích se následně sledovaly jejich hlavní mechanické vlastnosti významné pro použití pro stavební výrobky (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a u části vzorků nasákavost). Výsledkem práce je vyhodnocení dopadu přídavku plastů na mechanické vlastnosti kompozitu a stanovení množství přidaných plastů pro dosažení optimálních vlastností. / This thesis is focused on the possibilities how to use crushed thermoplastic waste as an additives in the concrete composite. Two types of the plastics were tested, polyethyleneterephtalate and polyethylene. These plastic crumbs were added in the concrete mixes in various volumetric ratios (v/v) and concretes from different strength classes were used for the listed testings. One part of the solidified samples was then heated up to monitor the possibility of increasing the strength the concrete because of the melting of the plastic parts, which are the part of the binder of composite. On the final concrete samples, the main mechanical properties were examinated, which are important for the usage of construction products (strength in the pressure, tensile strength and water absorption). The aim of the work is the evaluation how the plastic addition does affect the mechanical properties of the composite and also the determination of the appropriate amount of the added plastic crumb to get the optimal concrete properties.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times