Affordable Access

Vliv prevence na snižování drogové kriminality / Effectiveness of prevention in reducing drug-related crime

Authors
  • bureš, tomáš
Publication Date
Jun 16, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

S problematikou návykových látek, laicky a lidověji řečeno s drogami, se setkáváme bohužel v běžném životě čím dál častěji. Tyto látky již nejsou nedostatkovým zbožím a jsou sehnatelné prakticky, kdy a kde si vzpomeneme. V diplomové práci bude tato problematika objasněna jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost. Diplomová práce v první části objasní teorii a zejména následky užívání jednotlivých návykových látek, praktická část pak vyhodnotí výsledky průzkumu na toto téma. Průzkum byl rozšířen pomocí anonymních dotazníků a má objasnit pohled na problematiku návykových látek současné mladé generace. Autor práce také stanovil několik hypotéz, které nebyly potvrzeny. Práce tak nabídne ucelený pohled na problematiku návykových látek, jejich aktuální dostupnost, která se ukázala jako velice jednoduchá, bohužel odhalila širokou rozmanitost těchto látek a v neposlední řadě také velmi raný věk první zkušenosti s ní. / Unfortunately, we come across the issue of addictive substances, in the vernacular "drugs", more and more often in everyday life. These substances are no longer hard to get, and they can be procured anywhere and anytime we want. In this thesis, we will clarify this issue both for a general, lay audience, as well as for professionals. The first section analyses the theory and consequences of substance abuse, and the second section, the practical part, evaluates related survey results. The survey was carried out by anonymous questionnaires and its purpose is to clarify the problems of substance abuse by the young generation. Several, so far unconfirmed, hypotheses have also been stated by the author. The work thus offers a comprehensive view on the issue of addictive substance, their current availability which proves to be quite easy, unfortunately exposes great variety of these substances and finally, the too early age of first experience with an addictive substance.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times