Affordable Access

Vliv aktivity uhlíku a křemíku na konečný efekt očkování litin

Authors
  • Pavlíčková, Milena
Publication Date
Jan 01, 2002
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra (632) slévárenství

Report this publication

Statistics

Seen <100 times