Affordable Access

Vliv aktivity uhlíku a křemíku na konečný efekt očkování litin

Authors
Publication Date
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra (632) slévárenství

Statistics

Seen <100 times