Affordable Access

VIZUALNA IDENTITETA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE IDRIJA

Authors
  • Bačar, Ana
Publication Date
Nov 25, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Bolnišnice, specializirane za zdravljenje bolnikov z duševnimi boleznimi (psihiatrične bolnišnice), sodijo med najbolj stigmatizirane ustanove, zato smo se v diplomskem delu ukvarjali z raziskovalnim vprašanjem, kako zmanjšati njihovo stigmo. Namen diplomskega dela je na osnovi postav­ljenih hipotez razviti in predlagati potencialne možnosti za zmanjševanje in odpravljanje stigme. Kot vzorčni model za obdelavo in predstavitev rezultatov smo izbrali Psihiatrično bolnišnico Idrija. V diplomskem delu smo Psihiatrično bolnišnico Idrija preimenovali in oblikovali njeno novo vizualno identiteto. Posebno pozornost smo namenili oblikovanju periodično izhajajoče publikacije Mozaik, ki naj bi z novimi temelji, osebnostjo in izrazom povezala laično in strokovno javnost.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times