Affordable Access

Vizualizace stavu výroby v rozšířené realitě / Production status visualisation in augmented reality

Authors
  • ozerova, daria
Publication Date
Jun 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Moderní průmysl umožňuje zákazníkovi si nejen objednat nějaký výrobek, ale i svoji objednávku různými způsoby nakonfigurovat. U některých výrobků se to může týkat barvy či materiálů, u jiných přidání dalších dílů. Výroba se pak může skládat z unikátních výrobků, které mají stejný typ, ale liší se konfiguracemi, které si určují zákazníci. Jelikož se ve velkých firmách dbá na prakticky nepřetržitý provoz, je velmi důležité umět efektivně kontrolovat, jestli jsou všechny unikátní výrobky v pořádku. Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace, která sleduje, interpretuje a zobrazuje stav výrobků. V brýlích smíšené reality Microsoft Hololens a zároveň na stolním počítači se uživateli v reálném čase zobrazí modely zvolených výrobků. Aplikace byla navržena pro jednoduchou rozšiřitelnost o nové modely a byla otestována na dvou různých druzích výrobků. / The modern industry provides customers with a possibility to not only order but also to configure a product. In some cases material or colour can be changed, other products could have additional parts. Manufacturing can consist of the same type of products with unique configuration chosen by a customer. Since large companies deploy resources on supporting the non-stop operation of machines, it is very important to be able to effectively control the state of all unique products. In this thesis, I implement an application that monitors, interprets, and visualise the state of manufacturing of products. Models of products are displayed to a user in real-time in smartglasses, Microsoft Hololens, and at the same time on a desktop computer. A great deal of emphasis has been placed on the easy extendability of the application. The application supports two types of products and it is easy to extend with new ones.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times