Affordable Access

Visualization of E-commerce Transaction Data : USING BUSINESS INTELLIGENCE TOOLS

Authors
  • Safari, Arash
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

Customer Value(CV) är ett företag som upplever svårigheter med att presentera resultaten av deras dataanalys på ett tillfredsställande sätt. De överväger nu att att använda sig av datavisualisering och Business Intelligence program för att virtuellt representera data på ett interaktivt sätt. Det finns däremot ett stort antal olika typer av sådanna applikationer på marknaden, vilket leder till svårigheter för företag att hitta den som passar dem bäst. CV är ett sådant företag, och detta rapport var skriven på deras begäran med syftet att identifieraden datavisualisations- eller Business Intelligence programmet, som bäst passar deras specifika behov. Detta gjordes med hjälp av en serie fallstudier som utfördes på specifikt valda mjukvaror, för att sedan jämföra resultaten av dessa studier.Valprocessen av dessa mjukvaror var i stora drag baserad på "Magic Quadrant 2015" rapporten av Gartner, som innehåller en generell och överskådlig bild av business intelligence applikationsmarknaden. De applikationer som valdes för evaluering varQlik view, Qlik sense, GoodData, panorama Necto, DataWatch, Tableau och SiSense. Fallstudierna fokuserade främst på aspekter av mjukvaran som var av intresse till CV, nämligen deras dataimportationsförmåga, datavisualiseringsmöjligheter, möjligheter till att uppdatera modellen baserad på ändringar i den underliggande datastrukturen, exporeteringsmöjligheter av de skapade presentationerna och den mängd dokumentation och support som erbjöds av mjukvaroutgivaren. Baserad på resultaten av fallstudierna drogs slutsatsen att SiSense var applikationen som bäst täckte CVs behov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times