Affordable Access

Vision and brain in adolescents with low birth weight

Authors
  • Lindqvist, Susanne
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
DiVA - Academic Archive On-line
License
Unknown
External links

Abstract

Syn og hjerne hos ungdommer med lav fødselsvekt. Forhold i svangerskapet og rundt fødselen har betydning for hvor godt vi fungerer på en rekke områder senere i livet. Dette gjelder ikke minst synet. For å kartlegge hvordan det går med synet til barn som fødes meget for tidlig (de som veier under 1500 g ved fødsel) og barn som fødes til termin med lavere fødselsvekt enn det forventede på grunn av dårlig ernæring i svangerskapet, har vi undersøkt synet til 14-åringer i disse to gruppene. Ungdommer i samme alder født til termin med normal fødselsvekt utgjorde kontrollgruppe. Deltagerne i studien ble undersøkt av øyelege og fysioterapeut, og hjernens anatomi ble undersøkt med MR. Studien viser at det synsmessig kan gjøre stor forskjell mellom å veie mindre enn 1500 g ved fødselen og å være født til termin med normal fødselsvekt. I gruppen med for tidlig fødte ungdommer hadde nesten hver tredje dårligere syn enn det normale for alderen sammenlignet med bare 4 % i kontrollgruppen. Blant de premature var det flere som hadde nedsatt evne til å skjelne små forskjeller i kontrast, og det var også vanligere med skjeling og dårlig samsyn. Det var ikke større forekomst av nærsynthet eller langsynthet blant de premature. Derimot var det noe vanligere å trenge nye briller i prematurgruppen (53 %) enn i kontrollgruppen (34 %). Et oppløftende funn var at ingen av ungdommene var blind eller synshemmet etter Verdens Helseorganisasjons kriterier. Tenåringer i gruppen født til termin med lavere fødselsvekt enn det normale hadde ikke øket risiko for synsproblemer. Både de premature og ungdommene født til termin med lav fødselsvekt hadde økt forekomst av motoriske vansker. Da vi sammenlignet syn og motoriske evner, fant vi en sammenheng i prematurgruppen, men ikke i gruppen født til termin med lav fødselsvekt. Mange av disse problemene med syn og motorikk kan bero på skader i hjernen på grunn av den for tidlige fødselen. Vi sammenlignet hjernens anatomi med synsdata og fant at det i prematurgruppen var en sammenheng mellom syn og anatomisk struktur av den midtre hjernebjelken (”corpus callosum”) som knyter sammen de to hjernehalvdelene. Hjernebjelken er et område som er spesielt utsatt for skade hos premature, men det har tidligere ikke vært vist så tydelig at skade i dette området har betydning for synet. Dessuten fant vi en sammenheng mellom skade på andre deler av hjernens synsbaner og syn i prematurgruppen

Report this publication

Statistics

Seen <100 times