Affordable Access

Virtuální příprava procesních analytiků / Virtual preparation for process analyst

Authors
  • polan, jan
Publication Date
Jun 12, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá procesním řízení, jeho výukou a přípravou procesních analytiků. V první části práce je definováno procesní řízení a teorie s ním související. Popsány jsou rovněž různé oblasti procesní analýzy. Následně jsou popsány činnosti procesního analytika a kompetence nutné k vykonávání této profese. V návaznosti na tyto kompetence je uveden výčet způsobů, pomocí kterých je možné je posbírat a představen možný plán výuky pro začínající procesní analytiky. Jeho součástí je nová aplikace, která je popsána v další části. V posledních dvou částech je popsán vývoj a testování této aplikace. / This diploma thesis is focused on process management, education of this topic and education of process analysts. The first part of the thesis contains definitions of process management and the theory revolving around the topic. Process analysis is described also. Then follows the description of the process analyst as a profession along with neccessary knowledge and competences. The thesis continues with a list of possible ways of acquiring these qualities. Also a new educational plan for process analysts is introduced. A part of this plan is a new application which is described in the rest of the thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times