Affordable Access

Virkestorkning Sammanfattande projektrapport : IPOS –Svenskt trä-Innovationspotential för det biobaserade samhället Delprojekt 2 – Behovsstyrd förädling av Svenskt Trä Delområde Torkning

Authors
  • Sehlstedt-Persson, Margot
  • Wamming, Thomas Wamming
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Projektet som helhet har bidragit till att steg har tagits mot målet att uppnå en snabbare och mer energ­ieffektiv torkningsprocess som är mer självstyrande och automatiserad med bättre och jämnare torkningskvalitet, vilket samman­taget minskar torkkostnaderna. Projektet har behandlat ett antal delstudier kopplat till industriell virkestorkning. I projektet har studier utförts i såväl i tomograf (CT) i labskala som i industriella fullskaleförsök.  I samråd med den industriella arbetsgrupp, som förutom utförare från LTU och RISE har ingått i projektet, beslöts vid det uppstartsmöte som hölls i november 2018 att prioritera ett antal delstudier att ingå i projektet. Efterhand har mindre arbetsgrupper med deltagare från industrin knutits till de olika delstudierna beroende på företagens specifika intresseområden.  De delstudier som ingått i projektet är följande: 1) Uppvärmningsfasen vid torkning av granbräder. Inledande studier i CT med uppföljning i industriell fullskala. 2) Optimering av reverseringsintervall i kammare. Uppföljning av torkkvalitet i justerverksdata som feedback till torkprocessen. Studie i industriell fullskala. 3) Tid I diffusionsfas efter effektras vid kammartorkning av granbräder. Uppföljning av torkkvalitet i justerverksdata som feedback till torkprocessen. Studie i industriell fullskala med uppföljning i labskala i CT. 4) CT-studier av konditioneringssteget efter värmebehandling enligt ThermoWood processen.  5) CT-studier av fuktdynamik vid oscillerande torkningsklimat. 6) Analys av CT-data vid konditionering av virke. Beräkning av fuktgradient från två  tidigare projekt.   Separata arbetsrapporter från delstudier 1,2,4.5 och 6 finns som bilagor till denna samman­fattande projektrapport.  / IPOS

Report this publication

Statistics

Seen <100 times