Affordable Access

Vilken respekt inger jag i mjukisbyxor? : En kvalitativ undersökning om fritidshemmet, kläder & yrkesidentitet

Authors
  • Mejdi, Yasmine
  • Bergendahl, Agnes
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka fritidspersonals attityd till sin yrkesidentitet genom att ta reda på deras tankar, erfarenheter och upplevelser av kläder i skolvärlden. Fritidspersonal är en yrkesgrupp som balanserar mellan skolans målstyrda kunskapsinriktade pedagogiska uppdrag och fritidshemmet som traditionellt sett varit en socialpedagogisk omsorgsbetonad verksamhet. Genom sju djupintervjuer med personal verksamma inom fritidshem i Stockholmsområdet har vi undersökt hur de i sitt arbete förhåller sig till fritidshemmets relativt nya uppdrag. Sedan har materialet analyserats utifrån Anthony Giddens teori om strukturering, identiteter och positionering. Studien pekar på hur fritidspersonalens identitet ständigt omförhandlas i ett dagligt socialt samspel där även kläder har betydelse för vad som kommuniceras och hur läraridentiteter konstrueras.  / The purpose of this study is to examine after school teachers attitude to their professional identity by investigating their thoughts and experiences of clothes in the school context. After school teachers are working in both the school area and the leisure time area which makes the profession difficult to define. This qualitative study has been conducted through interviews with seven after school teachers in Stockholm, and analyzed using Anthony Giddens theories of structuration, identities and positioning. The study points out that teacher identities are not set in stone but are being negotiated in the daily social life where clothes are being used as means of communication and a way of constructing teacher identities. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times