Affordable Access

Vilken betydelse anser lärare att svenska språket har för elevens matematiska förståelse?

Authors
  • Kakembo, Samuel
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syfte med detta arbete är att undersöka vilken betydelse lärare anser att svenska språket har för elevens matematiska förståelse. Syftet är också att ta reda på vilka arbetssätt i matematik som de intervuade lärarna anser fungerar bäst för elever med brister i svenska språket. En kvalitativ metod i form av intervuer användes och totalt intervjuades sex pedagoger som jobbar på en 7-9 grundskolan. Alla de intervjuade lärarna är medvetna om språkets stora betydelse i matematikundervisningen. De efterfrågar mer matematiksamtal på lektionerna men upplever att matematikundervisningen har tradionellt låst sig i modell:"genomgång, enskilt arbete i matematikboken, diagnos och prov". Det största problemet som matematiklärare tampas med är elevernas brist på motivation. Orsaken till bristande motivation kan kanske vara det stora avståndet eleven upplever mellan den formella skolmatematiken och elevens egen vardag. / The aim of this paper is to investigate what role do teachers think that the Swedish language play in the understanding of mathematics.A qualitative method was applied where six teachers working, in a 7-9 primary school, were interviewed. All those teachers are fully aware of the importance of the Swedish language in teaching mathematics. The greatest problem which face them is their pupils´ low motivation. The cause of this can perhaps be that students don´t see the connection between the mathematics they learn in class and the mathematics they use in their everyday life.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times