Affordable Access

Vilka realiserade konkurrensfördelar kan företag få med hjälp av digitala affärsmodeller? / What real competitive advantages can companies have with the help of digital business models?

Authors
  • Jernberg, Oscar
  • Lejon, Robert
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Traditionella affärsmodeller ligger till grund för hur företag gör vinst och levererar kunskap. När samhället blir mer och mer digitaliserat ökar risken för misslyckande när en traditionell affärsmodell används. Ett sätt att minska risken är att transformera affärsmodellen till digital affärsmodell.  Denna studie tar upp förklaringar till vad digitala affärsmodeller, konkurrensfördelar, digitalisering, digitisering och affärsmodeller är. Syftet med studien är att ta reda på vilka realiserade konkurrensfördelar har skapats av digitala affärsmodeller samt hur företagen fick fördelarna. Syftet uppfylldes med hjälp av en systematisk litteraturgenomgång och intervjuer för att kunna påvisa eventuella likheter och skillnader mellan företagen jämfört med tidigare forskning.  För att skapa konkurrensfördelar med digitala affärsmodeller krävs en översyn av prioriteringar. Det gäller för företag med digitala affärsmodeller att leverera kundnytta med digitaliserade lösningar. Företags engagemang i till exempel miljö och dess påverkan på arbetssätt skapar konkurrensfördelar, när det samtidigt kopplas till digitala affärsmodeller.  / Traditional business models form the basis for how companies make profit, delivery, and knowledge. This means that the risk of failure increases with traditional business models when society becomes digital. One way to reduce the risk is to transform the business model into a digital business model.  This study addresses explanations of what digital business models, competitive advantages, digitization, digitization, and business models are. The purpose of the study is to find out what realized competitive advantages have been created by digital business models and how the company received the benefits. This was done with interviews and a systematic literature review to be able to demonstrate any similarities and differences between the companies compared with previous research.  Creating competitive advantages with digital business models requires a review of priorities. It applies to companies with digital business models to deliver customer value with digitized solutions. Companies' involvement in, for example, the environment and its impact on working methods creates competitive advantages, when at the same time it is linked to digital business models. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times