Affordable Access

"...Vi måste vara jätteduktiga på att lyfta frågan, för det kan vara lite pinsamt för dom..." : Barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner

Authors
  • Jutman, Pernilla
  • Rodenfelt, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Syfte: Beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner (STI). Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta barnmorskor rekryterades genom bekvämlighetsurval och blev inbjudna till studiedeltagande. Barnmorskorna intervjuades genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier identifierades; Att vara vägledare och Att utmanas som vägledare. Barnmorskor kan ge råd och stöd utifrån ungdomars frågor, kunskapsbehov och oro. Barnmorskor kan då använda sig av olika strategier. Barnmorskor har en medvetenhet om det ansvar barnmorskeprofessionen innebär och uttrycker en önskan om utbildning. Det kan vara utmanande att samtala med ungdomar där barnmorskor bemöter olika beteenden och attityder. En komplexitet kan vara att ha både positiva och negativa upplevelser i samtalet med ungdomar. Barnmorskor behöver vara flexibla och anpassa samtalet efter individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. Konklusion: Det kan vara både lätt och svårt att samtala med ungdomar om STI. Ungdomar kan vara mer öppna än vuxna, men utmaningen kan bli att bemöta olika beteenden och attityder. Då kan det vara framgångsrikt av att använda olika strategier. Ungdomars frågor, oro och kunskapsbehov kan variera beroende på individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. Barnmorskor är medvetna om sitt ansvar samt behov av utbildning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times