Affordable Access

"... vi kanske inte evs vet att barnet i skolan har särskilt stöd." : En studie av hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet

Authors
  • Wigge Lindgren, Ulrica
  • Romsi Vikström, kristina
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien syftar till att belysa hur fritidshemspersonal uppfattar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. I studien har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer med personal på fritidshem. Resultatet visar att personalen på fritidshemmet vill få en större kännedom om vilka barn som är i behov av särskilt stöd i skolan för att bättre kunna stödja dem på fritidshemmet. I studien har vi sett att det brister i dialogen mellan fritidshemmet och skolan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times