Affordable Access

VESNICE BOHUMILEČ A OKOLÍ - KRAJINA ČESKODUBSKÁ / VILLAGE BOHUMILEČ AND THE SURROUNDING LANDSCAPE

Authors
  • nadrchalová, denisa
Publication Date
Jun 08, 2023
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Není nutné, abychom krajině vždy dokonale rozuměli, ale je velmi důležité, aby nás zajímala a fascinovala. Protože čím víc nás bude fascinovat, tím spíš jí budeme chtít porozumět. Projekt se zabývá zejména znovuobjevením a zhodnocením dříve tak silného pouta lidí se zdejší krajinou, ve snaze nalézt nové optimální funkce, propojení a interpretace starých kulturních stop, cest a dalších místních hodnot. / It is not necessary for us to always fully understand the landscape, but it is very important for us to be interested and fascinated by it. Because the more fascinated we are, the more we will want to understand it. The project focuses primarily on rediscovering and appreciating the previously strong bond between people and the local landscape, in an effort to find new optimal functions, connections, and interpretations of old cultural trails, paths, and other local values.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times