Affordable Access

Vermindering wortelproblemen Miltonia (Miltoniopsis)

Authors
  • Kromwijk, J.A.M.
  • van Noort, F.R.
  • Ludeking, D.J.W.
  • IJdo, M.L.
  • Blok, C.
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Bij de teelt van Miltonia (Miltoniopsis) komen veel wortelproblemen voor. Planten komen los op de pot te staan en vallen weg. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw heeft laten zien dat de sterke zuigkracht van sphagnum er voor zorgt dat de sphagnumplug opgepot in bark of Allure na een watergift veel water aan zuigt en daarna te lang nat blijft. Daardoor ontstaat zuurstofgebrek bij de wortels en sterven wortels af. In een proef met de huidige opkweek- en teeltsubstraten was de kwaliteit van de wortels bij een partij planten op bark beter dan bij een partij planten op Allure en een watergift van 1 x 5 liter was beter dan een watergift van 2 x 3 liter per m2. Tijdens de koeling droogden de potten minder snel af dan tijdens de opkweek. Als de watergeeffrequentie dan onvoldoende aangepast wordt, kunnen de wortelproblemen in de koeling verergeren. Het meten van het gewicht van de potten kan een goed hulpmiddel zijn om de watergeeffrequentie op de juiste manier aan te passen en wortelproblemen te verminderen. De beste manier om wortelproblemen te voorkomen is een nieuwe combinatie van opkweek- en teeltsubstraat waarvan de eigenschappen meer in elkaars verlengde liggen. Abstract Many Miltonia (Miltoniopsis) growers suffer plant losses, as a result of root problems. Research financed by the Dutch Product Board of Horticulture has shown that when the sphagnum plug containing the young plant is potted in bark or ‘Allure’ (a new orchid substrate) the plug remains wet for too long after irrigation. This causes a lack of oxygen to the roots and roots die. In a trial with the current substrates, the quality of the roots on bark was better than on ‘allure’ and an irrigation with 1 x 5 litres was better than an irrigation with 2 x 3 litres per m2. During the generative phase, pots dried less rapidly than during the vegetative phase. If the irrigation is not adjusted, the substrate becomes wetter and root problems can increase in the generative phase. Measuring the weight of the pots can be a good tool to adjust the irrigation frequency and decrease root problems. The best solution to solve these root problems would be a new combination of propagation and growing substrate with similar properties for both media.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times