Affordable Access

Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren

Authors
  • van Wesenbeeck, B.K.
  • Esselink, P.
  • Oost, A.P.
  • van Duin, W.E.
  • de Groot, A.V.
  • Veeneklaas, R.M.
  • Balke, T.
  • van Geer, P.
  • Calderon, A.C.
  • Smale, A.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia spp.) en andere zoutminnende soorten’ (H1310), meerjarige pioniervegetatie met Slijkgrassen (Spartina spp.) (H1320), en Atlantische kwelders en schorren (H1330). Dit rapport beperkt zich tot de vastelandkwelders. Deze kwelders zijn in grote mate menselijk beïnvloed en kunnen daarom het beste als halfnatuurlijk worden omschreven.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times