Affordable Access

Verbetering van het thermisch comfort en de lichtcondities in seniorenwoningen door het ontwikkelen van een optimale woning in een getransformeerd kantoor

Authors
  • Steenkamer, T.M.C. (author)
Publication Date
Jan 31, 2014
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In Nederland neemt de vergrijzing met de jaren toe. In 2010 was 15% van de bevolking 65 jaar of ouder en de verwachting is voor 2030 dat de groep groeit naar 24%. In de toekomst zal het aantal opname in verzorgingscentra dalen. Er worden strengere eisen opgesteld om gebruik te maken van deze voorziening. Bovendien worden de mensen ten opzichte van het verleden steeds ouder. Hierdoor zal er in de toekomst meer vraag zijn naar geschikte woningen voor senioren, zoals nultredenwoningen (van Iersel and Leidelmeijer). Het Bouwbesluit geeft geen Programma van Eisen voor het binnenklimaat voor senioren, terwijl de wensen en behoeften anders zijn ten opzichte van jongeren. Vanaf gemiddeld de leeftijd van 60 jaar vinden er biologische veranderprocessen plaats in het lichaam. Senioren hebben meer licht nodig gedurende het ouder worden en er treden fysiologische veranderingen op. Optimale lichtcondities en binnenklimaat zijn bevordelijk voor het welzijn van senioren. De stagnerende onroerendgoedmarkt leidt tot structurele leegstand. In Nederland staat nu 27% van de kantoorgebouwen leeg (ANP, 2013). In 2040 raakt zelfs 14% van de voorraad incourant (Zuidema et al., 2012). De hoofdvraag voor het onderzoek luidt als volgt: Welke bouwfysische eisen betreffende thermisch en visueel comfort moeten er worden gesteld voor senioren en kan een kantoorgebouw getransformeerd worden naar een energiezuinige seniorenwoning, die ‘meegroeit’ met de ouderwordende gebruiker? Deze thesis laat een literatuurstudie zien over de fysiologische veranderprocessen van het oog en de thermoregulatie. Daarnaast is er een programma van Bouwfysische eisen op het gebied van thermisch en visueel comfort voor senioren opgesteld. Daarmee is een ontwerp gemaakt voor een seniorenwoning in een voormalig kantoorpand. / Building Physics / Building Technology / Architecture and The Built Environment

Report this publication

Statistics

Seen <100 times