Affordable Access

Vem får synas? : En innehållsanalys av representation och framställning av funktionsnedsättning i barnlitteratur som används i förskoleklass

Authors
  • Tomberg, Wilma
  • Nyberg, Natalie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka representation och framställning av funktionsnedsättning med utgångspunkt i förskoleklasslärares val av barnlitteratur för högläsning i klassrummet. Dessutom undersöks vilka kriterier förskoleklasslärare har när de väljer böcker till högläsning. Urvalet grundar sig på böcker som förskoleklasslärare använder i klassrummet. 51 titlar analyseras genom en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka i vilken utsträckning funktionsnedsättning representeras. Fyra titlar innehöll karaktärer med funktionsnedsättning. Eli har en storebror, Rätt Lätt: Barns rättigheter 1 till 6 år, Alla barns rätt och I Skymningslandet. Dessa fyra titlar undersöktes sedan med en kvalitativ innehållsanalys med syfte att undersöka framställning av funktionsnedsättning. Studiens teoretiska utgångspunkter är cripteori och critical literacy. Resultatet visar att det inte finns kriterier som explicit rör funktionsnedsättning. Trots avsaknad av explicita kriterier gällande funktionsnedsättning representeras det i fyra böcker. De funktionsnedsättningar som representeras i böckerna är intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Studiens resultat visar att funktionsnedsättning ofta framställs på ett rättvist sätt. Resultatet visar även att karaktärer med funktionsnedsättning till stor del är innehavare av biroll eller observatör. Representation av funktionsnedsättning i barnlitteratur som används vid högläsning i förskoleklass bidrar till att elever utvecklar empati och känsla för andra människor och är därför mycket viktigt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times