Affordable Access

Veel koper weinig wol? Kopergehalten in bodem overschrijden de LAC-signaalwaarde voor "grasland voor schapen"; is er een probleem?

Authors
  • Straetmans, E.H.F.M.
  • Römkens, P.F.A.M.
  • Bres, C.J.H.
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Onderzoek naar de bodemkwaliteit van veenweidegebieden in Waterland toonde aan dat het gemiddelde kopergehalte de LAC-signaalwaarde voor de gebruiksfunctie 'grasland voor schapen' overschrijdt. Dat betekent dat deze bodems mogelijk niet geschikt zijn voor beweiding met schapen en dat er gebruiksbeperkingen opgelegd zouden moeten worden. Uit interviews met dierenartsen in het gebied en met een aantal betrokken landelijke instanties bleek echter dat effecten van koper op de gezondheid van schapen in het gebied niet voorkomen. Adviezen voor gebruiksbeperking zijn dan ook niet aan de orde.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times