Affordable Access

Vårdpersonalens behov av stöd i sitt arbete med vårdtagarna i demensboende

Authors
  • Thunberg, Julia
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Denna studie skall undersöka om vårdpersonalen, som arbetar med vårdtagare med demensproblematik, är i behov av stöd och på vilket sätt de då ser att detta i så fall ska utformas. Tidigare forskningsresultat visar att det finns väldigt många faktorer inom äldreomsorgen, som påverkar vårdpersonalen. Att arbeta med människor i denna beroendeställning kräver väldigt mycket av vårdpersonalen, både psykiskt och fysiskt. För att undersöka om vårdpersonalen anser sig ha ett behov, och i så fall på vilket sätt de ser att detta ska utformas, gjordes en kvalitativ studie. Studien delades upp i olika former av intervjuer. Det genomfördes två enskilda intervjuer och en fokusgruppintervju. Intervjuerna gjordes med sjuksköterska och chefen för demensboendet. Fokusgruppen genomfördes med fyra av demensboendets undersköterskor. Resultatet påvisar att det finns ett behov av stöd för vårdpersonalen. Ett arbete på ett äldreboende, med inriktning för vårdtagare med demensproblematik innebär dagligen svårigheter, vissa mer svårhanterliga än andra. De mer svårhanterliga utmaningarna, som sker på demensboendet, behöver vårdpersonalen hjälp att hantera. Stödet får gärna vara utformat i både interna och externa former, som till exempel stöd mellan kollegor och handledning. Det framkommer även av vårdpersonalen att de behöver ett stöd i sitt arbete trots flera års erfarenhet. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ligger, enligt vårdpersonalen, i att varje vårdtagare har olika behov. Det kan ses som liknande behov, men det är aldrig helt lika.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times