Affordable Access

Värdegrundsarbete : En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel

Authors
  • Ivarsson, Anna
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad fritidslärare anser om några olika metoder som finns för att arbeta med värdegrunden. Intervjuat sju yrkesverksamma fritidslärare som arbetar med olika metoder. Metoderna i undersökningen är SET, Olweusmetoden, Lions Quest, friends, farstametoden, charliemetoden och rePulse. Det fanns delade meningar bland fritidslärarna om man ska arbeta med metoderna eller inte. De flesta var överens att det fanns bra saker med materialen oavsett om man bara använde sig av vissa delar eller arbetade med ett material fullt ut. När frågan dök upp om man skulle klara sig utan metoderna var det skilda meningar men att det säkert skulle fungera om man bara var överens på sin skola.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times