Affordable Access

”vad ska d stå+” : En studie om bruket av utelämnat frågetecken i sociala medier / "What should it stand+". : A study of the use of omitted question marks on social media

Authors
  • Mendelsson, Anna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka hur frågetecknet används i sociala medier i förhållande till etablerade skriftspråksnormer på svenska beträffande skiljetecken. Uppsatsen syftar också i förlängningen till att diskutera språknorm kontra språkbruk i sociala medier. Två exempel på sociala medier, Facebook och Flashback, ligger till grund för materialet. Fokus är att studera hur användningen av frågetecken i dessa forum avviker från skriftspråksnormerna. Inlägg från forumen har samlats in som korpusar via sökverktyget Språkbanken Korp samt direkt från Facebook. Metoden är huvudsakligen kvantitativ, men med kvalitativa inslag eftersom ett urval exempel ur respektive korpus näranalyseras. Resultatet visar att de vanligaste förekommande avvikelserna är att man ersätter frågetecknet med ett annat skiljetecken, och att man oftast sätter punkt istället för frågetecken i frågeformulerade satser. En annan vanlig förekomst är att man utelämnar skiljetecken helt och hållet. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times