Affordable Access

Vårdnadshavares delaktighet i förskolans utbildning : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om vårdnadshavares delaktighet / Parent`s participation in preschool education : A qualitative study on preschool teachers' descriptions of parental participation

Authors
  • Liljedahl, Camilla
  • Nazar, Lina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien beskriver förskollärares perspektiv på vårdnadshavares delaktighet i förskolans utbildning. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med förskollärare som arbetar med barn i olika åldrar. Resultatet visar att förskollärarna arbetar för att skapa goda relationer med vårdnadshavare för att få dem delaktiga i barnens utbildning. I resultatet framkommer att det kan vara utmanande att få alla vårdnadshavare delaktiga på grund av kulturella, sociala och språkliga skillnader. Slutsatsen är att förskollärarna använder olika verktyg för kommunikation mellan hem och förskola där samtalet får en betydelsefull roll. Samtal mellan förskollärare och vårdnadshavare kan leda till samförstånd över barnets utbildning och utveckling i förskolan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times