Affordable Access

Våldet finns i ens ficka : En studie om unga tjejers särskilda utsatthet för digitalt våld / The violence is in one's pocket : A study about young girls’ particular vulnerability to digital violence

Authors
  • Siljén Panarello, Laís
  • Comstedt Centerlid, Ida
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The aim of this qualitative study was to investigate professionals' perception of young girls' particular vulnerability to digital violence, its consequences, and professional approaches to digital violence. Four professionals working in women’s and girl’s shelters were interviewed in a semi-structured format. The results indicate that young girls are particularly vulnerable because of their gender, age, and the power structure in society. The consequences of being affected by digital violence are described as among others mental illness and problems to establish other healthy relations. Both youth’s and adult’s lack of knowledge about digital violence may contribute to its perpetuation. The work with digital violence is limited because of a generation gap that leads to the fact that adults lack understanding of young girls' particular vulnerability. The study identifies a need for increased education about digital violence for both young people and adults. / Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur yrkesverksamma inom tjej- och kvinnojourer upplever och arbetar med unga tjejers utsatthet för digitalt våld i nära relationer och dess konsekvenser. Studien grundar sig i fyra semistrukturerade intervjuer med fyra informanter från tjej- eller kvinnojourer i Sverige. Resultaten tyder på att unga tjejer är särskilt sårbara till följd av faktorer som könstillhörighet, ålder och maktstrukturer i samhället. Konsekvenser av att utsättas för digitalt våld beskrivs bland annat som psykisk ohälsa och problem att etablera andra sunda relationer. Otillräcklig kunskap om digitalt våld för både unga och vuxna underlättar potentiellt dess fortsättning. Arbetet med digitalt våld sker i mindre utsträckning på grund av ett generationsglapp som innebär att vuxna saknar en förståelse för unga tjejers särskilda utsatthet. Utvecklingsområden som diskuterats berör kunskapshöjning för både unga och vuxna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times