Affordable Access

Uživatelská aplikace pro detektor akustické události / Design and implementation of an application for Android detecting an acoustic event by cooperation with a central server. Recommended platform: Android smartphone.

Authors
  • suchý, peter
Publication Date
Jun 03, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie na~detekciu akustických udalostí. K~aplikácii bolo implementované API, ktorého hlavná funkcia je spracovanie týchto udalostí a následna notifikácia používateľov aplikácie. V návrhu je bližšie predstavená vybraná technológia pre vývoj mobilnej aplikácia a API. V teoretickej časti je súhrn základných informácii o použitých technológiach a ich špecifikách. Ďalej je predstavený algoritmus multilaterácie a vysvetlenie jeho použitia. Záverečná časť rieši konkrétnu implementáciu a funkcionalitu ako mobilnej aplikácie tak aj API. / The aim of this bachelor thesis is the design and implementation of a mobile application for the detection of acoustic events. Notifications about new events are handled by API, which was implemented as a part of the final solution. In the section named design is explained the selection of programming framework and programming language for mobile application and API. The theoretical part is a summary of basic information about the chosen technologies and their specifics. Following with the explanation of the multilateration algorithm and its use. The final part addresses the specific implementation and functionality of both projects - the mobile application and the API.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times