Affordable Access

Uvod v filmsko faktografijo / Cikel portretov starostnikov s področja slovenskega podeželja

Authors
  • Korenič Tratnik, Sebastian
Publication Date
Sep 17, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Izhodišče magistrske naloge je predstavitev temeljnih kategorij filmskega medija in njegovega odnosa do dejanskosti. Kot celota besedilo predstavlja ekspozicijo osnovnih konceptov za razumevanje formalnega odnosa med realnostjo in njeno filmsko upodobitvijo v kontekstu sodobnih dokumentarističnih strategij. Z osredotočanjem na problem faktografije kot metode in dejstva kot predmeta bomo skušali vzpostaviti pogoje za metodološko prolegomeno, ki bi lahko vzpostavila ustrezno filmsko teoretsko metodiko. Pri tem se bomo v raziskavi izogibali postavljanju vsebinskega prispevka in skušali zgolj orisati minimalne kategorije avdio-vizualnega dispozitiva. Namesto vsebinske analize izraznih sredstev filmskega jezika bomo z redukcijo medija na njegova temeljna formalna določila in z metafilmološko analizo temeljnega pojmovnega aparata poskušali nakazati splošen formalni okvir za operativen filmološki model. Skupaj poglavja predstavljajo faktografski pristop k razumevanju filmskega zapisa in medijskega funkcioniranja v kinematografskem dispozitivu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times