Affordable Access

Uveljavljanje sodobnega slovenskega avtorja

Authors
  • Širovnik, Klara
Publication Date
Sep 22, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Koncept avtorja se je skozi čas spreminjal. V antiki je avtor veljal za avtoriteto, vzor in genija, v (post)strukturalizmu, ko je osrednje mesto zavzel tekst, so razglašali avtorjevo smrt, v današnjem času hiperprodukcije literature pa je ponovno obujen, njegova vloga pa korenito predrugačena: avtor s tem, ko sodeluje v promociji, književnemu delu omogoča preživetje. Avtor, ki se ne želi tržiti, na književnem trgu posledično obstane le s težavo / če želi, da njegovo delo ni spregledano, mora biti viden in se zavestno uveljavljati. Prav proces uveljavljanja raziskujem tudi v svoji magistrski nalogi. Podrobneje me zanima, katere entitete omogočajo avtorjevo uveljavljanje in do kakšne mere se kot posameznik lahko zoperstavlja tržni logiki. Ker odločilno vlogo v tem procesu igrajo mediji in založbe, sem opravila intervjuje s petimi slovenskimi medijskimi uredništvi (in raziskala, na kak način izbirajo avtorje, o katerih poročajo, kako skrbijo za uravnovešenost, na kak način prestavljajo avtorje ipd.) ter s šestimi založbami (zanimalo me je, kako pristopajo k promociji, kakšni avtorji so zanje zanimivi, kako sodelujejo z mediji ipd.). Kot pomemben faktor v procesu uveljavljanja oboji omenjajo literarne nagrade, predvsem nagrado kresnik, ki jo podeljuje časnik Delo – vlogi slednje se posvečam v zadnjem poglavju. V sklepu izpostavljam dobre prakse, ki v slovenskem prostoru prispevajo k uveljavljanju še neuveljavljenih avtorjev, in podajam predloge izboljšav, do katerih bi lahko prišlo v medijih in založništvu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times