Affordable Access

Utvecklingsarbete om Improvisation i musikämnet : Kan en lektionsserie i improvisation påverka eleverna att våga improvisera?

Authors
  • Marklund, Jens
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med mitt utvecklingsarbete var att få svar på om en lektionsserie med improvisationsövningar kan påverka elever att våga improvisera. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. För att få inblick i det valda ämnet har jag genomfört en enkätundersökning. Studien har genomförts i en högstadieklass med 25 elever. Resultatet visar att elevers kunskap och erfarenheter av improvisation i musikämnet är liten. Det bidrar till att eleverna upplever det svårt att våga improvisera. Men efter lektionsserien påverkas elevernas erfarenhet av improvisationsmomentet på ett positivt sätt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times