Affordable Access

Utvecklingen av hållbarhetsredovisning : En dokumentstudie av fyra europeiska flygbolags hållbarhetsredovisning och deras utveckling mellan år 2008 och 2018

Authors
  • Nordberg, Didi
  • Viktoria, Westien
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Företags ansvar för deras samhällspåverkan resulterade i begreppet CSR. Företagens samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En aktuell bransch som vänt i fokus är flygbranschen. I denna dokumentstudie undersöks utvecklingen av hållbarhetsredovisning hos fyra europeiska flygbolag, Scandinavian Airlines, Finnair, British Airways och Air France-KLM mellan år 2008 och 2018. Triple Bottom Line, intressentmodellen och Carroll’s pyramid används som verktyg för analysen och jämförelser mellan flygbolagen har gjorts med hjälp av GRI:s standarder. Resultatet av studien är tydligt. Det har skett en klar utveckling mellan år 2008 och 2018, både en minskning av vattenanvändning, energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser men även ett skifte i fokus i hållbarhetsredovisningen. År 2018 var fokus mer på flygbolagens minskade förbrukning, ökade kompensering och att utveckla ny teknik för att ytterligare minska miljöpåverkan än på siffror för förbrukningen, som var fallet år 2008.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times