Affordable Access

Utvärdering av simulerat dynamiskt underhåll för spårbundna fordon

Authors
Publication Date
Source
Swedish Institute of Computer Science Publications Database
External links

Abstract

Rapporten beskriver ett antal provkörningar av TIMM-demonstratorn utförda för att undersöka hur antalet besök i verkstaden varierar givet en förväntad underhållsvinst från CBM. TIMM-demonstratorn är en programvara framtagen för att under drift planera in underhållsbesök för ett antal simulerade fordon i spårtrafik, där underhållsbehovet styrs av dynamiskt varierande mätvärden på fordonen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F