Affordable Access

Utvärdering av ett konverteringsverktyg för omvandling av text till HTML : En studie om att effektivisera repetitiva arbetsuppgifter

Authors
  • Österman, Vendela
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie utvärderar effektiviteten av ett verktyg som konverterar text tillHTML och dess påverkan på tidsåtgången för repetitiva arbetsuppgifter som innefattar manuell inmatning av data till HTML-format. Trots utvecklingenav olika automatiseringsverktyg är manuellt arbete fortfarande vanligt förekommande, särskilt inom datainmatning mellan olika system och plattformar. Studien utfördes i samarbete med WebbEss, en webbyrå som dagligen uppdaterar restaurangers webbsidor med nya menyer. Denna process görs för närvarande manuellt genom att kopiera och klistra in data i HTML.En förstudie och en iterativ designprocess ledde till utvecklingen av ett verktyg som konverterar ren text till HTML. Därefter utfördes prototyptester i en verklig arbetsmiljö under 18 dagar med deltagande av fyra medarbetare från WebbEss. Verktygets användbarhet utvärderades genom intervjuer, prototyptester och mätningar baserade på TAM (Technology Acceptance Model), medan mätningar av tidsåtgången genomfördes med och utan verktyget för att undersöka tidseffektiviteten. Resultatet indikerar att användarna har en positiv syn på verktygets användbarhet trots att några brister identifierades. Användarna upplever verktyget som en förbättring i arbetsprocessen och att det minskar på det repetitiva arbetet. Resultatet av tidsmätningar och hypotesprövningar indikerar även på att verktyget signifikant minskar tiden vid utförande av uppdateringar av menyer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times