Affordable Access

Utbytessimulering av sönderdelning enligt stjärnsågningsmetoden

Authors
  • Nordfors, Lena
  • Sandberg, Dick
Publication Date
Jan 01, 1993
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Model for the Simulation of the Volume Yield When Sawing Acording to the new Sawing Pattern "StarSawing". by Lena Nordfors Dick Sandberg A new sawing pattern has been introduced by the Departtnent of Wood Technology and Processing, of the Royal Institute of Technology. The sawing pattern results in sawn pieces with rectangular as well as triangular cross sections. A new computer-based simulation program has been developed in order to study the volume yield produced from the new method of sawing. Logs described with a high geometrical resolution in the OPTSAW system are indata to the program. The pieces are sawn without wane and the pieces with a rectangular cross section are sawn with traditional dimensions. The resulting total volume yield is about 70 %, for the pieces with rectangular cross section about 45 %. The yield was calculated with regard to volume by top measurement.   / lnom FoU-programmet "Vardeaktivering" vid Institutionen fOr träteknologi, KTH, arbetar man med att ta fram teknik för en helt ny sönderdelningsmetod kallad stjärnsågning. Sönderdelningsmönstret medför att det ur stocken sågas både virkesstycken med triangular och rektangular tvärsektion, samtliga med stående årsringar. Detta projekt har haft som mål att ta fram en metod för att simulera denna sönderdelningsmetod och beräkna volymutbyten for det utsågade virket. Med hjälp av stockdata fran OPTSAW-systemets stockbank har en plankvärld skapats. Utgående från denna plankvärld har ett nytt datorprogram utvecklats, dels för att "bygga upp" stjärnsagningsmönstret, dels för att beräkna volymutbyten. Simuleringen genomfördes så att alIa virkesämnen erhölls skarpkantade och de planparallella brädämnenas bredd och tjocklek anpassades till vedertagna modulmått. Det visade sig att det totala volymutbytet för medelgrova stockdimensioner ligger på omkring 70 %. Motsvarande värde för de planparallella virkesstyckena är 45 %. Volymutbytet beräknades med avseende pa toppcylindervolymen. / <p>Ingår i projekt1?</p><p><strong>Ingår i projekt</strong></p><p>Om publikationen ingår i ett projekt, ange projektets namn. För att ange flera projekt, klicka på <em>Ytterligare projekt.</em></p><p>x</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times