Affordable Access

Usklajevanje materinske vloge s profesionalno kariero

Authors
  • Kolenc, Blažka
Publication Date
Oct 14, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu obravnavamo doživljanje žensk, ki usklajujejo starševstvo s profesionalno kariero, kar je dandanes zelo aktualna tematika. Na osnovi predhodno izvedenih raziskav in dostopne literature smo oblikovali hipoteze o njihovem doživljanju, da smo jih lahko preverili, smo izvedli raziskavo fenomenološkega tipa. Ta metoda nam namreč daje možnost poglobljenega uvida v izkušnjo usklajevanja, tako kot jo vidijo in dojemajo udeleženke. Izbrane udeleženke so bile stare med 30 in 35 let ter so bile zaposlene matere s profesionalno kariero (oz. so bile v obdobju ustvarjanja le-te). Z njimi so bili izvedeni polstrukturirani intervjuji. Udeleženke so poročale, da so čas materinstva prilagajale kariernim aspiracijam in rešenemu stanovanjskemu problemu, pri čemer jih je polovica svoje želje po družini upoštevala že pri odločanju o izbiri poklica, polovica pa ne. Ko so se odločile za nosečnost, v večini primerov niso doživljale negativnih odzivov na delovnem mestu, le tri izmed njih so doživele neugodne reakcije s strani nadrejenih. Izkazalo se je, da večina mater s profesionalno kariero med obdobjem materinskega dopusta doživlja skrbi, povezane z nadaljnjim kariernim razvojem, saj se bojijo zaostanka, ki ga lahko povzroči tako dolga odsotnost na profesionalnem področju. Formalne in neformalne oblike varstva otrok, predvsem varstvo s strani starih staršev, doživljajo kot nepogrešljive pri usklajevanju. Vlogo partnerja pri skrbi za otroke in gospodinjstvo večina intervjuvank doživlja kot neenakovredno sebi. Navajale so tudi, da imajo partnerji več prostega časa kot one. Odzive okolice (predvsem staršev in prijateljev) na usklajevanje profesionalne in družinske sfere doživljajo kot očitajoče in stereotipno pogojene. Usklajevanje večini udeleženk povzroča doživljanje stresa in preobremenjenosti ter kronično pomanjkanje časa. Ugotovitev naše raziskave zaradi uporabe fenomenološkega pristopa ne smemo posploševati na širšo populacijo zaposlenih mater s profesionalnimi karierami. Obstaja pa verjetnost, da tudi druge matere s profesionalno kariero doživljajo podobne izzive, stiske in občutke kot izbrane udeleženke.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times