Affordable Access

Urejanje zasvojenosti z alkoholom v času Covid - 19

Authors
  • Planinšek, Manca
Publication Date
Aug 25, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu sem raziskovala urejanje zasvojenosti z alkoholom v času epidemije covida-19. Zanimalo me je, kakšno je bilo zadovoljstvo uporabnikov društev, ki delujejo na področju zasvojenosti z alkoholom. Raziskovala sem zadovoljstvo z dostopnostjo pomoči med epidemijo, zadovoljstvo s potekom urejanja zasvojenosti med epidemijo, zadovoljstvo z on line srečanji, kako so se pri uporabnikih spreminjale težave v povezavi z zasvojenostjo zaradi izolacije in kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje. Raziskava je kvantitativna in deskriptivna. Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. Ugotovila sem, da so bili uporabniki z dostopnostjo pomoči med epidemijo, s potekom urejanja zasvojenosti med epidemijo in z on line srečanji v povprečju zadovoljni. Več kot polovici uporabnikov se stanje ni spremenilo, torej se ni niti poslabšalo niti izboljšalo. Pri večini anketirancev, ki so abstinirali več kot eno leto, se med epidemijo ni pojavil relapse oziroma recidiv. Uporabnikov, ki so abstinirali več kot eno leto in pri katerih se je zaradi izolacije pojavil relapse, je bilo le 1 %. Tisti, ki so bili bolj zadovoljni z dostopnostjo pomoči med epidemijo, so bili tudi bolj zadovoljni s potekom urejanja zasvojenosti med epidemijo, bili so bolj zadovoljni z on-line srečanji in stanje se jim je med epidemijo izboljšalo. Tretjina uporabnikov (30 %) je bila s preventivnimi ukrepi nezadovoljna oziroma zelo nezadovoljna. Med anketiranci, starejšimi od 60 let, je bil skoraj največji odstotek tistih, ki so bili s kakovostjo on-line srečanj zadovoljni ali zelo zadovoljni. Tisti, ki so bili bolj zadovoljni z on-line srečanji, so bili tudi bolj zadovoljni s potekom urejanja zasvojenosti med epidemijo. Uporabnikov, ki so bili nezadovoljni ali zelo nezadovoljni s kakovostjo on-line srečanj, je bilo le 18 %. V starostni skupini od 60 do 69 let se je 10 % uporabnikov stanje med epidemijo nekoliko poslabšalo, 5 % pa zelo poslabšalo (skupaj 15 %). V starostni skupini nad 70 let ni bilo nikogar, ki bi se mu stanje med epidemijo nekoliko ali zelo poslabšalo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times