Affordable Access

Ureditve vodovarstvenega območja na primeru Slugove doline

Authors
  • Rant, Laura
Publication Date
Sep 21, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Slugova dolina je primer območja razpršene poselitve, ki se opušča za stalno prebivanje, vendar še naprej uporablja kot vikend destinacija za oddih. Ker se nahaja na vodovarstvenem območju, je za zagotavljanje izpustov v okolje, manjših od predpisanih, potrebna preureditev komunalne infrastrukture – odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda ter odstranitev nelegalnega odlagališča odpadkov, ki je tam nastalo v preteklosti. Pri načrtovanju ustreznih rešitev je bil upoštevan tudi vpliv razmočenosti območja in predviden načrt dreniranja terena. Raziskan je bil tudi vpliv plazu Laze na območje Slugove doline in narejena analiza odvisnosti padavinskih podatkov okoliških padavinskih postaj od samodejne meteorološke postaje Blegoš, ki se nahaja neposredno na obravnavanem območju Slugove doline.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times