Affordable Access

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda območja naselja Dobovec

Authors
  • Šturbej, Lea
Publication Date
Sep 21, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi je predstavljeno teoretično ozadje o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, torej splošno o kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. Za naselje Dobovec pri Rogatcu, ki se nahaja ob vodotoku Sotla, se v nalogi predvidi nov kanalizacijski sistem, ki bi zamenjal trenutno že obstoječe pretočne in nepretočne greznice, ki slabo vplivajo na okolje. Predvideva se gradnja ločenega kanalizacijskega sistema, kjer se odpadno vodo odvaja ločeno od padavinske. Novi kanalizacijski sistem se zaključi s malo membransko čistilno napravo, ki zagotavlja ustrezno čiščenje odpadne vode, saj se ta nahaja v zaledju zadrževalnika Vonarje. Prav tako se poišče tudi rešitev za odvajanje padavinske vode, in sicer se predpostavi, da se obstoječe greznice preuredijo v zadrževalnike padavinske vode. Padavinska voda iz cestišč preko sistemov cevi in odprtih kanalov ponika v vodotok Sotla. Za novi kanalizacijski sistem je izdelan tudi načrt poteka kanalizacijskega sistema in vzdolžni profili.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times