Affordable Access

Ureditev odgovornosti spletnih platform za nezakonite vsebine

Authors
  • Tončič, Blaž
Publication Date
Jul 13, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrske naloge je predstaviti ureditev odgovornosti spletnih platform za nezakonite vsebine na spletu, kot je bila vzpostavljena z Direktivo o elektronskem poslovanju. V nalogi so predstavljeni novi akterji na spletnem digitalnem trgu, ki so se pojavili po sprejemu Direktive o elektronskem poslovanju, kot so zlasti družbena omrežja in spletne tržnice. Sledijo glavni razlogi za potrebo po sprejemu nove zakonodaje, ki bo odgovorila na sodobne družbene izzive spleta. Poleg nezakonitih vsebin so predstavljene tudi druge pomembne problematike na spletu povezane z delovanjem spletnih platform, kot so negativne posledice priporočilnih sistemov in ustvarjanje zaprtih informacijskih okolij. Kot pomembni ponudniki posredniških storitev so predstavljeni tudi spletni iskalniki skupaj s svojevrstnimi zakonodajnimi izzivi, ki jih njihove storitve prinašajo. Sledi predstavitev predloga Akta o digitalnih storitvah z njegovimi glavnimi zakonodajnimi rešitvami. Predstavljenih je nekaj vprašanj, na katera Akt o digitalnih storitvah ne bo odgovarjal in ostajajo še naprej odprta, kot je odgovornost spletnih platform za hiperpovezave. Na koncu naloge predstavim svoje videnje trenutnega stanja na spletu in svoje napovedi za razvoj v bodoče. Opredelim se zlasti do vprašanja, ali bo Akt o digitalnih sredstvih predstavljal ustrezno zakonodajno orodje za reševanje izzivov današnje spletne ekonomije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times