Affordable Access

Uporovno varjenje visokotrdnega jekla DP 500

Authors
  • Avguštin, Samo
Publication Date
Jan 11, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V avtomobilski industriji je prisotna težnja po manjši masi vozil. Ena od možnih rešitev za dosego tega cilja je, da naredimo vitko konstrukcijo vozila, kar pa zahteva uporabo materialov, ki imajo ugodno razmerje med trdnostjo in težo. Ob tem se pojavi izziv spajanja teh materialov. V proizvodnji srečujemo različne načine spajanja materiala, na primer: kovičenje, uporovno varjenje in druge postopke varjenja. Najpogosteje se uporablja točkovno uporovno varjenje, saj ga lahko avtomatiziramo in ob tem kontroliramo porabo energije na določen varjenec. V primerjavi s kovičenjem je uporovno varjenje hitrejše in cenejše. V diplomski nalogi so predstavljene osnove uporovnega točkovnega varjenja, prikazani so tudi posebni načini tega varjenja. Jeklo DP 500 smo varili pri različnih varilnih parametrih. S trgalnim strojem smo izvedli natezno strižni preizkus vzorcev. Iz dobljenih rezultatov in varilnih parametrov smo prikazali, kako posamezni varilni parametri vplivajo na: silo porušitve, strižno trdnost in razteznost (duktilnost). Vzorce smo vizualno pregledali in jih ocenili. Nepretrgane vzorce smo pripravili za mikroskopsko analizo in preverili, kakšna je usmerjenost zrn ter ali prihaja do razpok v zvaru. Po opravljeni mikroskopski analizi smo pomerili trdoto v zvaru in toplotno vplivani coni po Vickersovi metodi. Ugotovili smo, da pri varilnem toku 8 kA, času varjenja 200 ms in pri sili držanja 2,45 kN dobimo mejne dopustne varilne parametre, saj strižna trdnost zvara presega trdnost osnovnega materiala. Če želimo imeti dovolj veliko strižno trdnost, mora pri sili 3,68 kN in času 300 ms, varilni tok presegati 9,2 kA.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times