Affordable Access

Uporaba večkriterijskega odločanja pri izbiri storitev v oblaku

Authors
  • Banko, Žan
Publication Date
Jan 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Računalništvo v oblaku predstavlja paradigmo za porazdeljeno računalništvo v velikem obsegu, ki uporablja obstoječe tehnologije, kot so virtualizacija, usmerjenost v storitve in omrežno računalništvo. Oblak lahko razumemo tudi kot metaforo, ki opisuje splet kot prostor, v katerem se računalniška obdelava podatkov ponuja kot storitev. Znotraj tega prostora se nahajajo podatki, operacijski sistemi, aplikacije ter shramba in moč procesiranja, pripravljeni za skupno rabo prek spleta. Uspeh računalništva v oblaku je privedel do znatnega povečanja števila ponudnikov, ki ponujajo številne in raznolike storitve v oblaku. Izbira ponudnika tako postane strateška odločitev, ki ima lahko neposreden vpliv na splošno uspešnost celotnega podjetja. Jedro tega dela je izbira ustreznega ponudnika storitev v oblaku na podlagi preferenc podjetij. Na podlagi prebrane literature je osnovan hipotetičen odločitveni problem izbire ponudnika. Nato je s programom Saaty prikazana uporaba metode AHP pri relevantnih odločitvenih problemih. V zaključku so prikazani test modela odločitvenega problema, rezultati empiričnega dela in podane končne ugotovitve.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times